• Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
 • info@natigon.gr
 • 2321 321 516

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

 • Home / Όροι Χρήσης Υπηρεσιών

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  Οι όροι κι οι συνθήκες χρήσης που ακολουθούν εφαρμόζονται σε όλες τις ιστοσελίδες, οι οποίες ανήκουν, ελέγχονται, διαχειρίζονται από την εταιρεία NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ή, λειτουργούν με την άδειά της, Ο σκοπός αυτών είναι να δώσουν την δυνατότητα στον συνδρομητή πελάτη να γνωρίσει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας και να προβεί σε παραγγελίες είτε online είτε επικοινωνώντας με τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

Χρησιμοποιώντας τις ιστοσελίδες, που ανήκουν ή είναι υπό τη διαχείριση ή λειτουργούν με την άδειά της, ή ελέγχονται από την εταιρεία NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ τεκμαίρεται αμάχητα, ότι συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας ιστοσελίδας και τις συνθήκες χρήσης της. Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις συνθήκες χρήσης, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τις ιστοσελίδες της εταιρείας. Έχουμε τη διακριτική ευχέρεια, ανάλογα με την κρίση μας, να τροποποιήσουμε, να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε μέρος αυτών των όρων οποιαδήποτε στιγμή. Παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτούς τους όρους για πιθανές αλλαγές. Η συνέχιση από σας της χρήσης της ιστοσελίδας, μολονότι μπορεί να επήλθε αλλαγή των όρων χρήσης της συνεπάγεται την αποδοχή των νέων όρων.

1.1 Περιορισμοί χρήσης
Εκτός εάν σημειώνεται κάτι άλλο, όλα τα στοιχεία και υλικά, συμπεριλαμβανομένων του κώδικα των ιστοσελίδων, σχεδίων, εικονιδίων, φωτογραφιών, video clips, ή άλλων υλικών, που υπάρχουν στην εταιρεία μας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και σήματα κατατεθέντα ανήκοντα στην εταιρεία NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Κανένα υλικό δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, αναδημοσιευτεί, αναμεταδοθεί, ενσωματωθεί σε άλλη ιστοσελίδα, να ταχυδρομηθεί, μεταφερθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Παρέχεται όμως η δυνατότητα στους χρήστες να κατεβάσουν (download) οτιδήποτε ειδικώς επιτρέπεται στον υπολογιστή τους για προσωπική χρήση και για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, ότι μεταβιβάζεται κάποιο από τα ανωτέρω  αναφερθέντα πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Όλα τα σήματα κι οι εμπορικές ονομασίες αποτελούν περιουσία της εταιρείας NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ενώ τα σήματα ή οι διακριτικοί τίτλοι τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που χρησιμοποιούνται, απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των νόμιμων δικαιούχων τους. Στην περίπτωση που ο εντολοδόχος του έργου θέλει να αποκτήσει και την ιδιοκτησία της ιστοσελίδας του πρέπει να καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό στην NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

1.2 Κίνηση δεδομένων & Πολιτική ορθής χρήσης
Η απεριόριστη κίνηση δεδομένων όσο αφορά τα πακέτα φιλοξενίας μας δεν ισχύει, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις streaming περιεχομένου παντός τύπου , εξυπηρέτησης αρχείων (πχ downloading, sharing κλπ) ή / και σε περιπτώσεις προβολής αρχείων μεγάλου όγκου (πχ αρχεία βίντεο, ήχου, μακέτες κλπ).
Η μέγιστη μηνιαία χρήση ορίζεται στα 20GB για αποφυγή κακόβουλης χρήσης της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που κάποιος υπερβεί το παραπάνω όριο, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία χωρίς καμία προειδοποίηση.

1.3 Διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας σελίδων
Ο διαθέσιμος χώρος φιλοξενίας σελίδων, όπως αυτός ορίζεται από το εκάστοτε πακέτο φιλοξενίας, περιλαμβάνει τα αρχεία του ιστοχώρου σας (website), τα αρχεία καταγραφής (logs) & στατιστικών, τις βάσεις δεδομένων (databases), και τα τοπικά αρχεία ασφαλείας (backup) που ενδεχομένως να δημιουργήσετε.
Ο μέγιστος συνολικός χώρος που μπορεί να καταλαμβάνει ένας ιστoχώρος είναι 200MB. Επιπλέον χώρος μπορεί να αγοραστεί προαιρετικά ο οποίος όμως δεν περιλαμβάνεται από προεπιλογή.

1.4 Τεχνική Υποστήριξη

Η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ προσφέρει τεχνική υποστήριξη που έχει διάρκεια ενός χρόνου, από την υπογραφή της σύμβασης και ο χρόνος που διατίθεται στον κάθε πελάτη, ορίζεται από το πακέτο των υπηρεσιών που έχει επιλέξει. Η τεχνική υποστήριξη γίνεται από απόσταση και συμπεριλαμβάνει:

 1. Τεχνικές ερωτήσεις, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σχετικά με τη χρήση των Ιστοσελίδων της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και των ενοτήτων τους.
 2. Αιτήματα για ανανεώσεις των δεδομένων, είτε μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και των ενοτήτων τους.
 3. Αιτήματα για επεκτάσεις λειτουργικότητας (Plugin), μέσω τηλεφώνου, που σχετίζονται με τις ιστοσελίδες της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και των ενοτήτων τους.

Η τεχνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη μέσω τηλεφώνου, στο 2321 321 516 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Info@natigon.gr . Οι μέρες / ώρες λειτουργίας της τεχνικής υποστήριξης είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 – 17:00.

Η τεχνική υποστήριξη δεν είναι διαθέσιμη τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες και ημέρες αργίας. Η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα χρονοδιαγράμματα και να απαντήσει στον πελάτη το συντομότερο δυνατόν.

O πελάτης, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει, ποια θα είναι τα εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία θα έρχονται σε επαφή, με το τεχνικό τμήμα της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

Ο ελάχιστος χρόνος, που υποχρεούται ο πελάτης να καταναλώνει για την τεχνική υποστήριξη, ορίζεται στα 15 λεπτά.

Τα 15 λεπτά περιλαμβάνουν:

 • Τηλεφωνική επικοινωνία.
 • Έρευνα για τεχνικές λύσεις σε προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν ή παρουσιάστηκαν.
 • Μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δοκιμές (Tests).
 • Εσωτερικές μελέτες για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη.
 • Κάλυψη των τεχνικών αναγκών του πελάτη.
 • Κατανάλωση χρόνου για τυχόν απορίες του πελάτη κ.α.

Η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, παρέχει την δυνατότητα στον πελάτη, να λαμβάνει 2 φορές τον χρόνο ειδικό αρχείο Excel, για τις εργασίες που έχουν γίνει, στο οποίο θα παρουσιάζεται η κατανάλωση του διαθέσιμου χρόνου, από το πακέτο των υπηρεσιών που έχει επιλέξει και έχει αγοράσει.

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (e-mail)
  Το SPAM αποτελεί μη αποδεκτή χρήση του δικτύου της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Ως SPAM ορίζεται η μη ζητηθείσα ηλεκτρονική επικοινωνία που πραγματοποιείται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών. Περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα που ενδέχεται να περιέχουν προσβλητικό, απατηλό ή ακόμα και επικίνδυνο περιεχόμενο, ενδέχεται να χρησιμοποιείται ως μέσο μετάδοσης ιών ή άλλων επιβλαβών ή/και κατασκοπευτικών λογισμικών (malware / spyware), ενώ ενδέχεται και να στοχεύει στην εκμαίευση προσωπικών δεδομένων με σκοπό συνήθως την οικονομική απάτη (Phishing). Περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά μηνύματα που αποστέλλονται μέσω κινητού (SMS/MMS), υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων (instant messaging), blogs κ.λ.π
  Ως SPAM δύνανται να χαρακτηρίζονται και μηνύματα που προωθούν κάθε είδους προϊόντα ή υπηρεσίες (δεν περιορίζεται δηλαδή σε μηνύματα εμπορικού περιεχομένου), όπως λ.χ. μηνύματα για την προώθηση υπηρεσιών και σκοπών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, σωματείων, ενώσεων, και κάθε είδους πολιτικής επικοινωνίας. Περαιτέρω, η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δύναται να θεωρήσει ως SPAM οποιασδήποτε μορφής μη ζητηθείσα επικοινωνία είτε πρόκειται για μη ζητηθείσα εμπορική αλληλογραφία (unsolicited commercial e-mail) είτε για μη ζητηθείσα αλληλογραφία, είτε μαζική είτε όχι (unsolicited bulk E-mail) και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον της γνωστοποιηθεί σχετική καταγγελία ή αναφορά για ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
  Περαιτέρω απαγορεύονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλες οι ακόλουθες ενέργειες:
  Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails ή junk mails) ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου E-mail σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί εκ των προτέρων τη λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προκαλούν την αντίδραση του χρήστη.
  Η αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails ή junk mails) ή άλλου διαφημιστικού ή προωθητικού περιεχομένου E-mail σε χρήστες οι οποίοι δεν έχουν αποδεχτεί εκ των προτέρων τη λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τρίτους χρήστες (πχ. όταν ο κωδικός του e-mail έχει υποκλαπεί από ιό).
  Η αποστολή ανεπιθύμητων E-mail τα οποία δεν συμπεριλαμβάνουν τη δυνατότητα αυτόματης διαγραφής από τη λίστα προς αποφυγή λήψης επιπλέον E-mail από το δημιουργό.
  Η διανομή, διαφήμιση ή προώθηση λογισμικού ή υπηρεσίας που έχει ως αρχικό σκοπό την προτροπή ή τη διευκόλυνση για ανεπιθύμητη χρήση εμπορικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή spam.
  Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανεπιθύμητη διαφήμιση υπηρεσιών ή εφαρμογών που φιλοξενούνται στο δίκτυο της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.
  Η παραποίηση των headers, δηλαδή των επικεφαλίδων που προσδιορίζουν / αναγνωρίζουν τον αποστολέα και το δίκτυο προέλευσης του μηνύματος (Forging of Headers), με σκοπό την απόκρυψη του αποστολέα του μηνύματος ή την παραπλάνηση του παραλήπτη, με μοναδική εξαίρεση τη χρησιμοποίηση παραπλανητικών headers σε news groups.
  Η δημιουργία ή προώθηση ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αιτήματα για φιλανθρωπίες, αιτήσεις για υπογραφές, ή οτιδήποτε έχει σχέση με chain mail (αλυσιδωτή αποστολή mail).
  Η αυτοματοποιημένη αποστολή πολυάριθμων μηνυμάτων στον ίδιο χρήστη (mail bombing).
  Η χρήση προγραμμάτων (script) με σκοπό την αποστολή bulk (ογκώδη) ή ανεπιθύμητων μηνυμάτων (unsolicited mails).
  Η διατήρηση ενός open relay (mail ή proxy) server.
  Η αποστολή ενός ενιαίου μηνύματος ή μηνυμάτων με παρόμοιο περιεχόμενο, σε περισσότερα από πέντε on line forums ή news groups (cross-posting).
  Η συνεχής αποστολή άρθρων, καθώς και η εμπορικού περιεχομένου αποστολή διαφημιστικών άρθρων σε εκτός θέματος / κατηγορίας news groups.
  Η αποστολή μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ιών Διαδικτύου, worms, trojan, καθώς επίσης και η διανομή πληροφοριών σχετικών με τη δημιουργία και την αποστολή αυτών.
  Η εγγραφή οποιουδήποτε νέου ή παλιού χρήστη σε mailing list χωρίς την άδεια του.
  Οι Συνδρομητές ή Χρήστες ενημερώνονται με την παρούσα ότι η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, με ή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς (Spam), επιτρέπεται μόνο αν ο συνδρομητής – αποδέκτης έχει δώσει εκ των προτέρων τη ρητή συγκατάθεση του.
  Οι Συνδρομητές ή Χρήστες ενημερώνονται ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχουν αποκτηθεί νομίμως, στα πλαίσια πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και χωρίς την εκ των προτέρων συγκατάθεση του αποδέκτη, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται στον τελευταίο κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να δηλώνει την αντίρρησή του με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο αποδέκτης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.
  Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν σκοπό την άμεση εμπορική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, όταν δεν αναφέρεται ευδιάκριτα και σαφώς η ταυτότητα του αποστολέα ή του προσώπου προς όφελος του οποίου αποστέλλεται το μήνυμα, καθώς επίσης και η έγκυρη διεύθυνση στην οποία ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να ζητεί τον τερματισμό της επικοινωνίας.
 2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
  Οι Συνδρομητές ή Χρήστες υπηρεσιών πρόσβασης και υπηρεσιών Διαδικτύου με κωδικούς ασφάλειας:
  Οφείλουν να προβαίνουν συχνά σε αλλαγές του προσωπικού τους κωδικού (password) κάνοντας χρήση της υπηρεσίας που έχει θέσει στη διάθεση τους η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, να έχουν εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) ώστε να μην μπορούν να υποκλαπούν κωδικοί e-mail ή FTP. Η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ προκειμένου να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των κωδικών πρόσβασης μπορεί να ορίσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσο αφορά τους κωδικούς ασφάλειας.
  Οφείλουν να απομνημονεύουν τα στοιχεία του προσωπικού τους λογαριασμού, να μην τον αναγράφουν σε οποιουδήποτε είδους αντικείμενα και ούτε να επιτρέπουν τη χρήση των κωδικών τους στοιχείων από άλλους.
  Ο κωδικός ασφάλειας δεν πρέπει να αποτελείται από μέρος του ονόματος χρήστη ή άλλων εύκολων λέξεων που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία όπως αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, ηλικία κ.α. Πρέπει να έχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να χρησιμοποιούνται συνδυαστικά αριθμητικοί χαρακτήρες, κεφαλαία και πεζά γράμματα και ειδικά σύμβολα.

3.1 Δημόσια επικοινωνία
Αποτελεί πολιτική μας να σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα όλων των επισκεπτών μας. Γι’ αυτό το λόγο και με βάση τους όρους λειτουργίας δεν παρακολουθούμε, ούτε επεξεργαζόμαστε, ούτε αποκαλύπτουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) των επισκεπτών μας, εκτός αν τούτο απαιτείται ή προβλέπεται από το νόμο ή είναι απαραίτητο με βάση την καλή πίστη για: 1) να συμμορφωθούμε με τους νόμους ή με τις νόμιμες διαδικασίες, 2) να προστατέψουμε τα νόμιμα εμπορικά – πνευματικά δικαιώματα της εταιρείας, των συνδρομητών της, των διαφημιζόμενων και των χορηγών της, ή 3) να δράσουμε επειγόντως, για να προστατέψουμε την προσωπική ασφάλεια κάποιου επισκέπτη ή τη δημόσια ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση οι επισκέπτες μας παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους.
Οι επισκέπτες – συνδρομητές – πελάτες μας επίσης είναι προσωπικά, αποκλειστικά και μόνο οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη τήρηση των διατάξεων περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων επί των πηγών – δικαιούχων των κειμένων ή οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων – έργων γίνεται χρήση από αυτούς, μεταφέρεται κι εμφανίζεται με οποιοδήποτε τρόπο στην ιστοσελίδα μας.

3.2 Θέματα δικαιοδοσίας
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το υλικό που υπάρχει, σε οποιαδήποτε μορφή διέπεται από το ισχύον Ελληνικό δίκαιο, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμων άλλων κρατών, πολιτειών ή ομοσπονδιών κρατών, με εξαίρεση βέβαια την νομοθεσία-νομολογία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων στο μέτρο που η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ή Νομολογία επικυρώνεται από το Ελληνικό κράτος δια νόμου ή δεσμεύει (βάσει κανονισμών-οδηγιών) το Ελληνικό κράτος αντίστοιχα. Όσοι αποφασίσουν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της εταιρείας από άλλη τοποθεσία εκτός της Ελληνικής επικράτειας, πράττουν τούτο με δική τους πρωτοβουλία κι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την απόδειξη της χρησιμότητας ή της ορθότητας κάθε πληροφορίας ή υλικού της παρουσίασης, καθώς και για τη συμμόρφωση κι εφαρμοσιμότητα των πληροφοριών ή των υλικών με το τοπικό ή εθνικό δίκαιο.

3.3 Σήματα
Όπου δεν γίνεται διαφορετική αναφορά, οι τίτλοι, σήματα, εμπορικές επωνυμίες, φωτογραφίες, εικόνες, εικονίδια και ονόματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στις ιστοσελίδες της εταιρείας σε κάποιο συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν ή υπηρεσία με την εμπορική του ονομασία ή το εμπορικό του σήμα δεν εγκαθιδρύει και δεν υπονοεί επιδοκιμασία, πρόταση ή προτίμηση σε αυτό. Ό,τι από αυτά εμπεριέχεται στις ιστοσελίδες της εταιρείας παρέχεται από τρίτους. Οποιαδήποτε γνώμη, συμβουλή, δήλωση, υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών των παρόχων αποτελούν γνώμη αυτών (των τρίτων) και δεν γίνονται απαραίτητα αποδεκτές από την εταιρεία μας. Στην περίπτωση που ο εντολοδόχος του έργου θέλει να αποκτήσει και την ιδιοκτησία της ιστοσελίδας του πρέπει να καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό στην NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ.

3.4 Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες
Στις ιστοσελίδες μας μπορεί να εμπεριέχονται και δεσμοί (links) με άλλες ιστοσελίδες, για υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους. Οποιαδήποτε απορία σχετικά με υπηρεσίες ή πηγές, που σχετίζονται με τους δεσμούς αυτούς, πρέπει να απευθύνεται προς τους αρμόδιους τρίτους κι όχι προς την εταιρεία μας. Η σύνδεση των ιστοσελίδων μας μέσω δεσμών με άλλες παρουσιάσεις δεν σημαίνει αποδοχή του περιεχομένου των άλλων παρουσιάσεων από τους δημιουργούς ή συντελεστές της ιστοσελίδας μας , οι οποίοι δεν έχουν οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους. .
Οι όροι χρήσης της παρουσίασης αυτής συντάσσονται κι εφαρμόζονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας θα εφαρμόζονται οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση αυτών θα είναι αυτά της πόλης των Αθηνών.
Από τη χρήση των ιστοσελίδων της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ τεκμαίρεται ρητά , ότι συμφωνείτε ανεπιφύλακτα με όλους τους παραπάνω όρους κι η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας, ενώ ως σύμφωνη γνώμη σας προς τους όρους του παρόντος κειμένου, θεωρείται η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.

3.5 Ειδική σημείωση για ανήλικους
Ανήλικοι επισκέπτες δεν νομιμοποιούνται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ είτε πρόκειται για υπηρεσίες με οικονομική συνδρομή είτε χωρίς, παρά μόνο αν υπάρχει ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

3.6 Logs, στατιστικά στοιχεία
Το αρχείο κίνησης των ιστοσελίδων του κάθε πελάτη διαγράφεται αυτόματα από τους υπολογιστές της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ την τελευταία ημέρα κάθε μήνα. Τα στατιστικά στοιχεία είναι στη διάθεση του πελάτη και είναι τεχνικά δυνατό να απεικονιστεί η κίνηση των τελευταίων τριάντα έξι μηνών κατ’ ανώτατο.

3.7 Όροι εξόφλησης λογαριασμών
Ο πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί το σύνολο ή το μηνιαίο πληρωτέο ποσό που αναγράφεται στο εκδοθέν από την NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ παραστατικό (τιμολόγιο) εντός της προθεσμίας εξόφλησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται σχετική προθεσμία στο σώμα του παραστατικού. Κάθε εξόφληση μετά την πάροδο της αναγραφόμενης προθεσμίας ή σε κάθε περίπτωση πέραν των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού παραστατικού επιβαρύνεται με το 1% επί του συνολικού πληρωτέου ποσού. Στην περίπτωση που το ποσό είναι χαμηλότερο των εκατό ευρώ (100€) ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ολόκληρο το προαναφερόμενο ποσό (100€). Σε περίπτωση μερικής ή μη ολοσχερούς εξόφλησης, η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά την παροχή των υπηρεσιών της προς τον πελάτη μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

3.8 Όροι υποχρέωσης αποστολής πληροφοριών, οδηγιών & δεδομένων Ιστοσελίδας / E-Shop
Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την παράδοση προς την NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ των πληροφοριών, οδηγιών και δεδομένων, που απαιτούνται για την κατασκευή της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσα στις παρακάτω προβλεπόμενες προθεσμίες.

 • Απαιτούμενο χρονικό διάστημα αποστολής δεδομένων One – Page Responsive Website ένας μήνας.
 • Απαιτούμενο χρονικό διάστημα αποστολής δεδομένων Multi – Page Responsive Website δύο μήνες.
 • Απαιτούμενο χρονικό διάστημα αποστολής δεδομένων E-Shop Responsive Website τρείς μήνες.

Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή και ο πελάτης δεν έχει παραδώσει στο συνολό τους τις απαιτούμενες πληροφορίες στην NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, η εταιρεία δικαιούται ολόκληρη την αναγραφόμενη αμοιβή, στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη που έχει εκδοθεί σε μηνιαία ή ετήσια βάση, ακόμα και αν δεν κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου η ιστοσελίδα ή το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς αποκλειστικά υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή θα είναι ο πελάτης.

Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει επιλέξει την μηνιαία συνδρομή, η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα συμψηφίζει σταδιακά την  τρίμηνη προκαταβολή και στην συνέχεια μετά το πέρας του τριμήνου, θα πρέπει να καταβληθεί από αυτόν, το εναπομείναν ποσό σε μηνιαίες δόσεις προς την εταιρεία έως το συμφωνηθέν τέλος της συνεργασίας.

Στην περίπτωση που ο πελάτης έχει επιλέξει την ετήσια συνδρομή (εφάπαξ πληρωμή), θα πρέπει να καταβληθεί  το υπόλοιπο ποσό (50%) προς την NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ για το ετήσιο πακέτο υπηρεσιών που έχει αγοραστεί από αυτόν.

Η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του πελάτη και της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ισχύει για 1 έτος. Θα ανανεώνεται αυτόματα εκτός αν 2 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιήσει στο άλλο με συστημένη επιστολή την επιθυμία του για την μη ανανέωσή της.

3.9 Ηλεκτρονική ενημερωτική επικοινωνιακή πολιτική
H NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ έχει προβλέψει την υλοποίηση συστήματος αυτοματοποιημένης προώθησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων στους πελάτες της, με σκοπό την ενημέρωσή τους περί θεμάτων σχετικών με τις υπηρεσίες τους όπως πχ προειδοποίηση λήξης υπηρεσίας, ενημέρωση οφειλών, ενημέρωση υπέρβασης ορίου πόρων, γνωστοποιήσεις προγραμματισμένων διακοπών παροχής υπηρεσιών κλπ.
Τα μηνύματα αυτά θα αποστέλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείου του κάθε δικαιούχου των υπηρεσιών μας στη διεύθυνση info@domain.gr, όπου «domain.gr» το όνομα χώρου που αυτός χρησιμοποιεί ανά πακέτο υπηρεσιών. Η παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν ρητής εντολής του κάθε δικαιούχου.
Οι μεταπωλητές των υπηρεσιών μας θα ενημερώνονται ξεχωριστά, κατά τρόπο όμοιο με τον παραπάνω και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ενημέρωση των πελατών τους, όπως αυτοί επιθυμούν και μόνο σε περίπτωση που το επιθυμούν.

3.10 Διαχείριση ονομάτων χώρου (domain names) με κατάληξη .gr
Η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα έχει την διαχείριση του domain name για τον πελάτη και μόνο αυτή θα προβαίνει σε οποιεσδήποτε απαραίτητες ενέργειες. Η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ θα κάνει την εγγραφή και την ανανέωση του. Ιδιοκτήτης του domain name είναι η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και αυτό περιλαμβάνεται στο πακέτο υπηρεσιών του κάθε πελάτη. Ο πελάτης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να το μεταφέρει ή να το χρησιμοποιήσει μετά το τέλος του συμβολαίου του γιατί αυτό αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ευθυνόμενος άλλως σε αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ .

3.11 Άρνηση Ευθυνών
Όλα τα στοιχεία, χωριστά το καθένα ή ως σύνολο, παρέχονται «όπως είναι», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Για την εναρμόνισή μας με το ισχύον δίκαιο, τους νόμους και τα έθιμα, οι δημιουργοί και συντελεστές δεν φέρουν οποιουδήποτε είδους ευθύνη από οιασδήποτε μορφής εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων και, αλλά όχι μόνον αυτών, των σιωπηρών εγγυήσεων περί της εμπορικότητας και καταλληλόλητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται, ότι οι λειτουργίες που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της θα είναι αδιάκοπες, χωρίς λάθη, ή / κι ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται ή ότι τα στοιχεία κι οι πληροφορίες της παρουσίασης αυτής δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά περιεχόμενα. Επίσης ουδεμία εγγύηση ή υπόσχεση παρέχεται αναφορικά με τη χρήση ή τα αποτελέσματα της χρήσης του υλικού ή περί της ορθότητας, ακρίβειας ή αξιοπιστίας αυτού του υλικού. Σε περίπτωση, που το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό των σιωπηρών εγγυήσεων, ο ανωτέρω αποκλεισμός μπορεί να μην αφορά εσάς.
H NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ουδόλως ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ενδεχομένως υποστεί ο πελάτης ή / και τρίτος λόγω της προσωρινής ή οριστικής παύσης των υπηρεσιών της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ προς τον πελάτη λόγω μη εξόφλησης των οφειλών του προς την εταιρεία , τηρουμένων των όσων παραπάνω περιγράφονται.

3.12 Περιορισμός ευθυνών
Οι δημιουργοί κι οι συντελεστές δεν ευθύνονται με κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση, αποκλειόμενης ακόμη και τούτης της ελαφράς αμελείας, για οποιαδήποτε ζημία, σοβαρή ή μη, που θα επέλθει ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της μη δυνατότητας για χρήση του υλικού. Σε περίπτωση, ω μη γένοιτο, κακής χρήσης του υπολογιστή σας, από σας, σεις κι όχι οι δημιουργοί ή οι συντελεστές της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, επιβαρύνεστε με το σύνολο των δαπανών, για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του. Σε περίπτωση, που το ισχύον δίκαιο δεν επιτρέπει τον περιορισμό ή αποκλεισμό των ευθυνών, ο ανωτέρω αποκλεισμός μπορεί να μην αφορά εσάς. Σε κάθε όμως περίπτωση η ολική αστική ευθύνη της εταιρείας NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, για το σύνολο της ζημίας που μπορεί να υπεστήκατε δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ ανώτατο το ποσό που πληρώσατε, αν πληρώσατε, για την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ή για υπηρεσίες μέσω αυτής.

3.13 Συμμόρφωση με τους όρους παροχής υπηρεσιών
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ περιστατικό ή ενέργεια Συνδρομητή ή Χρήστη η οποία παραβιάζει είτε την κείμενη νομοθεσία είτε την παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης Υπηρεσιών, ή και τους συμβατικούς όρους των επιμέρους παρεχόμενων υπηρεσιών, και η οποία παραβίαση ενδέχεται να υπονομεύσει το επίπεδο ασφάλειας των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ή/και να θέσει σε κίνδυνο το απόρρητο των πληροφοριών και επικοινωνιών της NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ή/και των Συνδρομητών ή Χρηστών αυτής, η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δύναται να αποκλείσει προσωρινά (φραγή) την πρόσβαση στο διαδίκτυο συνολικά ή/και στην συγκεκριμένη υπηρεσία μέσω της οποίας διενεργείται η παραβίαση, μέχρι την επανόρθωση της παραβίασης ή/και της επίλυσης του τεχνικού προβλήματος ή/και της αντιμετώπισης του περιστατικού ασφάλειας. Επιπλέον η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δικαιούται να διακόψει οριστικά την παροχή των υπηρεσιών και να καταγγείλει μονομερώς και εκ σπουδαίου λόγου την μεταξύ αυτής και του Συνδρομητή σύμβαση, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Συνδρομητή ή Χρήστη εντός της ταχθείσας από την NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ προθεσμίας.

Η πληρωμή των εκδοθέντων από την NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ παραστατικών (τιμολογίων) από τον πελάτη αποτελεί αμάχητο τεκμήριο πλήρους γνώσης και αποδοχής των όρων παροχής υπηρεσιών, που περιγράφονται σε αυτή τη σελίδα, ήτοι στην ιστοσελίδα της εταιρείας και ειδικό σύνδεσμο «Όροι Παροχής Υπηρεσιών». Η NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δικαιούται να ανανεώνει μονομερώς τους όρους παροχής υπηρεσιών στην παρούσα σελίδα, ο δε πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται σε αυτούς. Η ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης και των όρων, που περιγράφονται σε αυτήν, αναγράφεται στην αρχή της παρούσας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση ουσιωδών αλλαγών των όρων χρήσης παροχής υπηρεσιών, μετά την έκδοση σχετικού παραστατικού από την NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ προς τον πελάτη και σε περίπτωση διαφωνίας του πελάτη με τους τροποποιηθέντες όρους, ο πελάτης δύναται να κοινοποιήσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στην NATIGON ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση των προσφερόμενων υπηρεσιών.