• Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής
  • info@natigon.gr
  • 2321 321 516

Ερωτηματολόγιο GDPR

  • Home / Ερωτηματολόγιο GDPR

Ερωτηματολόγιο Συμμόρφωσης προς το νέο Κανονισμό

13%

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY POLICY)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA PROTECTION OFFICER-DPO)

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Επίσης, συμπεριλαμβάνετε στην σύμβαση συναίνεσης:
Στις Φόρμες Ενημέρωσης πριν εξασφαλισθεί η συναίνεση του υποκειμένου:

ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ